Frågor & Svar

 • Hur kontaktar jag er för frågor om priser etc?
  • Gå in på vår meny “Kontakt” så hittar du telefonnummer och e-postadress där.
 • Hur fungerar ett städabonnemang?
  • Vi kommer överens om hur ofta och hur mycket ni vill ha städat per månad och ger er ett pris på detta.
  • Om enstaka städtillfälle behöver byta dag/tid så vill vi ha reda på detta så tidigt som möjligt men senast 24 timmar innan utsatt tid.
  • Första gången på ett nytt städabonnemang vill vi ofta ha lite längre tid för att säkerställa att vi kan hålla vår städstandard på den utlovade tiden framöver.
  • Vi har ingen uppsägningstid för avslutande av städabonnemang.
 • Har ni försäkring ifall något går sönder?
  • Vi har ansvarsförsäkring för om något skulle gå sönder under vår städning.
 • Måste jag lämna nyckel till er?
  • Om du eller någon annan är hemma när vi kommer så behövs ingen nyckel.
 • Om jag lämnar nyckel till er, hur förvaras den?
  • Vi förvarar nyckeln i ett säkerhetsskåp i ett larmat utrymme. Nyckeln är dessutom märkt så att det inte går att identifiera vart den går.
 • Hur fungerar RUT-avdraget?
  • RUT avdraget innebär att halva arbetskostnaden dras av ifrån fakturan och hanteras av oss.
  • Efter du som kund betalat fakturan kommer vi att ansöka om RUT till Skatteverket. Som köpare blir du betalningsskyldig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som köpare.
 • Vem kan få RUT-avdrag?
  • Det finns lite olika villkor som skattemyndigheten ställer för att få göra RUT-avdrag. Du måste t.ex. vara över 18 år och ha betalt skatt i Sverige. Läs mer på www.skatteverket.se
 • Vilka tider och dagar arbetar ni?
  • Vi arbetar måndag till fredag med veckostädning. Vi kommer överens om vilken dag och tid som passar för er
  • Flyttstädning / Storstädning kan även utföras på helg

Om du har några ytterligare frågor så kontakta oss