All massage är bättre än ingen massage alls!

Fler börjar inse att massage är en friskvårdsbehandling på häst som förebygger rörelseproblem .
 

 

Med massage blir hästen lättare, lugnare och trevligare att rida. Jag ser massage som en metod att undgå problem som kan uppstå, problem som kan bli nog så allvarliga med tiden.  

Beröringen som hästen upplever som behaglig är bra för hästens välbefinnande. I förebyggande syfte rekommenderas varannan vecka för hobbyhäst och två gånger i veckan för tävlingshäst (högre klasser). En gång i månaden ger också effekt och räcker väl för många hästar.

Många skador går att undvika om du uppmärksammar ett problem i tid.Tänk på att de flesta ledproblem startar med en överansträngd muskulatur. Genom massagebehandlingen går dessa muskler att lokalisera och aktivera igen.  

Massage ökar blodcirkulation och lymfflöde. Kroppen Producerar oxytocin och endorfiner med avslappnande inverkan. Spända muskler får hjälp att kunna arbeta optimalt igen hästar som får regelbunden massage presterar 20 % bättre än hästar som inte får någon massage och i tävlingssammanhang kan det vara skillnaden mellan vinst och förlust. Kort sagt så hjälper massage din häst till en bättre hälsa och en längre karriär. 


Om du upplever att din häst beter sig annorlunda jämfört med tidigare kan det vara en god idé att kontakta mig!